Irisity

Communication and reports

Financial reports, calendar, press releases, general meeting

Regulatory Communication

You can also find all of our regulatory releases on Cision.com:  English  |  Swedish

Loading press releases...

Financial reports

Annual general meetings

2024
English

The shareholders of Irisity AB (publ), reg. no. 556705-4571 (the “Company” or “Irisity”), with its registered office in Gothenburg, are  invited to the annual general meeting on Thursday, 30 May 2024, 15.00 at Radisson Blu Lindholmen, Lindholmspiren 4, SE-417 56 Gothenburg.

AGM 2024 Notice

AGM 2024 The nomination committee’s proposals

AGM 2024 Annual Report 2023

AGM 2024 Proxy form

Swedish

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571 (”Bolaget” eller ”Irisity”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 Maj 2024 kl. 15.00, hos Radisson Blu Lindholmen på adress Lindholmspiren 4, 417 56 Göteborg.

AGM 2024 Kallelse

AGM 2024 Valberedningens förslag till beslut

AGM 2024 Årsredovisning 2023

AGM 2024 Fullmaktsformulär

 

2023

English

The shareholders in Irisity AB (publ), reg. no. 556705-4571 (the “Company” or “Irisity”), with its registered office in Gothenburg, are hereby invited to the annual general meeting on Thursday 27 April 2023 at Radisson Blu Lindholmen, Lindholmspiren 4, SE-417 56 Gothenburg.

AGM 2023 Notice

AGM 2023 Proposed agenda

AGM 2023 The board of directors’ proposals

AGM 2023 The board of directors’ statement

AGM 2023 Auditor’s statement

AGM 2023 The nomination committee’s proposals

AGM 2023 Annual Report 2022

AGM 2023 Proxy form

AGM 2023 Advanced voting form

Swedish

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571 (”Bolaget” eller ”Irisity”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 15.00, hos Radisson Blu Lindholmen på adress Lindholmspiren 4, 417 56 Göteborg.

AGM 2023 Kallelse

AGM 2023 Förslag till dagordning

AGM 2023 Styrelsens förslag till beslut

AGM 2023 Styrelsens yttrande

AGM 2023 Revisorns yttrande

AGM 2023 Valberedningens förslag till beslut

AGM 2023 Årsredovisning 2022

AGM 2023 Fullmaktsformulär

AGM 2023 Formulär för förhandsröstning

 

2022

English

The shareholders in Irisity AB (publ), reg. no. 556705-4571 (the “Company” or “Irisity”), with its registered office in Gothenburg, are hereby invited to the annual general meeting on Wednesday 27 April 2022 at Radisson Blu Lindholmen, Lindholmspiren 4, SE-417 56 Gothenburg.

AGM 2022 Notice

AGM 2022 Proposed agenda

AGM 2022 The board of directors proposals

AGM 2022 The nomination committee’s proposals

AGM 2022 Shareholders proposal for LTIP 2022

AGM 2022 Terms and Conditions for warrants Series 1 – 2022-2025

AGM 2022 Terms and Conditions for warrants Series 2 – 2022-2025

AGM 2022 Terms and Conditions for LTIP 2022

AGM 2022 Annual Report 2021

AGM 2022 Proxy form

Swedish

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571 (”Bolaget” eller ”Irisity”), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2022 kl. 15.00, hos Radisson Blu Lindholmen på adress Lindholmspiren 4, 417 56 Göteborg.

AGM 2022 Kallelse

AGM 2022 Förslag till dagordning

AGM 2022 Styrelsens förslag till beslut

AGM 2022 Valberedningens förslag till beslut

AGM 2022 Aktieägarnas fullständiga förslag till LTIP

AGM 2022 Teckningsoptionsvillkor Serie 1 – 2022-2025

AGM 2022 Teckningsoptionsvillkor Serie 2 – 2022-2025

AGM 2022 Teckningsoptionsvillkor LTIP 2022

AGM 2022 Årsredovisning 2021

AGM 2022 Fullmaktsformulär

AGM 2022 Bolagsordning

 

2021

Aktieägarna i IRISITY AB (publ), org.nr 556705-4571, med säte i GÖTEBORG (”Bolaget” eller ”IRISITY”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021.

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer IRISITYs årsstämma att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

IRISITY välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs i kallelsen. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 22 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

(In Swedish only)

AGM 2021 Protokoll Årsstämma Irisity AB (publ)

AGM 2021 Kallelse

AGM 2021 Anmälan om förhandsröstning

AGM 2021 Förslag till dagordning

AGM 2021 Styrelsen förslag till beslut

AGM 2021 Valberedningens förslag till beslut

AGM 2021 Årsredovisning 2020

AGM 2021 Revisionsberättelse 2020

AGM 2021 Bolagsordning

 

2020
Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 klockan 16:00 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View)
417 56 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 15:30 då även enklare förtäring serveras.

(In Swedish only)
AGM 2020 Kallelse
AGM 2020 Förslag-till-dagordning
AGM 2020 Styrelsen-förslag-till-beslut
AGM 2020 Valberedningens-förslag-till-beslut
AGM 2020 Fullmaktsformulär
AGM 2020 Bolagsordning

Extraordinary general meetings

Upcoming events

Loading...

Investor relations contacts

Keven Marier

Keven Marier

Chief Executive Officer, CEO

 

keven.marier@irisity.com

Phone: +46 771 41 11 00