Ownership structure

Largest shareholders, according to capital and votes.

Share owner Number of shares Owner share
Chalmers Innovation Seed Fund AB 1 928 641 16,56%
Almi Invest AB 1 113 138 9,56%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 757 539 6,50%
Niklas Larsson 678 360 5,82%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 576 522 4,95%
Johnny Berlic 515 091 4,42%
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 356 892 3,06%
Sätila SSBI AB 338 620 2,91%
Förvaltningsaktiebolaget Skandia 228 587 1,96%
Ulf Jansson 230 000 1,97%
Totalt tio största aktieägarna 6 723 390 57,71%
Övriga 4 293 984 42,29%
Totalt 11 647 374 100,00%

Source: Euroclear Sweden AB, 2017-06-30