Press releases

 • Irisity har publicerat årsredovisning för 2018

  Fri, 15 Mar 2019 08:00:00 +0100

  Irisity AB (publ) levererar fortsatt internationell expansion samt ökar utvecklings- och innovationstakten.>

 • Delårsrapport fjärde kvartalet 2018

  Thu, 28 Feb 2019 08:00:00 +0100

  Irisity AB (publ) levererar fortsatt internationell expansion samt ökar utvecklings- och innovationstakten.>

 • Irisity inleder samarbete med estländska Viking Security

  Mon, 25 Feb 2019 12:24:21 +0100

  Irisity AB (publ) tecknar letter of intent för licensavtal omfattande SaaS tjänsten IRIS™, AI-baserad intelligent bevakningsteknologi med Viking Security.>

 • Irisity inleder samarbete med thailändska Guts Group

  Wed, 30 Jan 2019 10:09:54 +0100

  Irisity AB (publ) tecknar letter of intent för licensavtal omfattande SaaS tjänsten IRIS™, AI-baserad intelligent bevakningsteknologi med Thailands största säkerhetskoncern Guts Group.>

 • Irisitys larmhanteringspatent upprätthållet efter överklagan hos Patent- och Marknadsdomstolen (PMD)

  Tue, 22 Jan 2019 08:00:00 +0100

  Irisity AB (publ) meddelar idag att Patent- och Marknadsdomstolen (PMD) har beslutat att upprätthålla Irisitys patent som berör en metod för att undervika falsklarm i ett övervakningssystem. PMD avslår således det överklagande som Securitas Sverige AB lämnade in under 2016. >

 • Irisity förstärker management med ny CTO och COO samt utser en CPO.

  Mon, 21 Jan 2019 15:00:00 +0100

  Irisity AB (publ) utser Erik Landolsi till Chief Technology Officer (CTO), Victor Hagelbäck till Chief Product Officer (CPO) samt Gustav Nilsson till Chief Operating Officer (COO).>

 • Irisity inleder samarbete med säkerhetskoncernen 2045 Segurança i Portugal

  Fri, 18 Jan 2019 12:07:57 +0100

  Irisity AB (publ) tecknar samarbetsavtal omfattande SaaS tjänsten IRIS™Skolbevakaren med säkerhetsbolaget 2045 Empresa de Segurança.>

 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ)

  Fri, 18 Jan 2019 08:00:00 +0100

  Extra bolagsstämma i Irisity AB (publ) (”Bolaget”) har den 17 januari 2019 beslutat om apportemission om 1 494 007 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 134 460,63 kronor. Apportemissionen är en del av köpeskillingen som Bolaget ska erlägga för förvärvet av Visionists AB (pressmeddelande 11 december 2018 08:43 CET).>

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Irisity AB (publ.)

  Thu, 03 Jan 2019 08:00:00 +0100

  Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 januari 2019 klockan 17:30 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) 417 56 i Göteborg. Inregistrering till extra bolagsstämma påbörjas 17:15.>

 • Irisity träffar avtal om att förvärva AI-konsultbolaget Visionists

  Tue, 11 Dec 2018 08:43:00 +0100

  Irisity AB (publ) (”Bolaget”) har idag träffat avtal med ägarna till Visionists AB (”Visionists”) om att förvärva samtliga aktier i AI konsultbolaget Visionists. Irisity befäster genom förvärvet bolagets marknadsledande position inom AI för videoanalys.>

 • Kommuniké från extra bolagsstämma i Irisity AB (publ)

  Fri, 30 Nov 2018 08:00:00 +0100

  Extra bolagsstämma avhölls idag den 29 november 2018 i Irisity AB (publ) där aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. >

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Irisity AB (publ.)

  Tue, 13 Nov 2018 12:42:59 +0100

  Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 november 2018 klockan 13:00 på Lindholmspiren 7, (våning 7, Konferensrum Blenda View) 417 56 i Göteborg. Inregistrering till extra bolagsstämma påbörjas 12:30.>

 • Irisity inleder samarbete med holländska Trigion samt Aetos i Singapore

  Fri, 09 Nov 2018 11:39:03 +0100

  Irisity AB (publ) tecknar letter of intent för licensavtal omfattande SaaS tjänsten IRIS™, AI-baserad intelligent bevakningsteknologi med holländska säkerhetsbolaget Trigion samt säkerhetskoncernen Aetos i Singapore.>

 • Irisitys styrelse har beslutat om en riktad nyemission om ca 25 miljoner kronor villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande

  Fri, 09 Nov 2018 09:10:18 +0100

  Styrelsen för Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad nyemission villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om 1 448 914 aktier till en teckningskurs om 17,5 kronor per aktier (”Nyemissionen”) vilket innebär att Bolaget tillförs 25 356 000 kronor före emissionskostnader.>

 • Irisity avser att genomföra en riktad nyemission om upp till ca 3,2 miljoner aktier

  Thu, 08 Nov 2018 18:30:21 +0100

  Irisity AB (publ) (”Irisity” eller ”Bolaget”) har uppdragit SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier till institutionella investerare om upp till 3 225 286 aktier. >

 • Irisity för initiala diskussioner om förvärv av Visionists

  Thu, 08 Nov 2018 18:26:20 +0100

  Med anledning av att viss information eventuellt nått marknaden informerar Irisity AB (publ) härmed om inledda diskussioner om ett potentiellt förvärv av AI konsultbolaget Visionists AB.>

 • Delårsrapport tredje kvartalet 2018

  Thu, 25 Oct 2018 08:00:00 +0200

  Irisity AB (publ) levererar förbättrat resultat samt ökar takten i den internationella SaaS utrullningen.>

 • Irisity tidigarelägger offentliggörande av delårsrapport avseende tredje kvartalet 2018

  Fri, 05 Oct 2018 08:00:00 +0200

  >

 • Irisity inleder samarbete med Dahua

  Mon, 17 Sep 2018 08:00:00 +0200

  Irisity AB (publ) inleder samarbete med Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.>

 • Delårsrapport andra kvartalet 2018

  Thu, 16 Aug 2018 08:00:00 +0200

  Irisity AB (publ) fortsätter omställningen till SaaS och levererar förbättrad marginal samt nya samarbetsavtal.>