Avanza: Spännande tider väntar Irisity
[featured-video-plus]

Vänligen notera att analys, prognoser, åsikter och åsikter som uttrycks på denna sida är de av författarna och inte nödvändigtvis återspeglar den officiella politiken eller ställning Irisity.

 

Artikel av Ludvig Löngårdh i Placera 29 september 2021

Spännande tider väntar Irisity

Det Göteborgsbaserade säkerhetsföretaget Irisity har haft en fantastisk resa på börsen och aktien är upp cirka 80 procent i år. Frågan är om bolaget kan fortsätta erbjuda aktieägarna en god avkastning?

 

Säkerhetsbranschen har tidigare varit en personalintensiv bransch och rörelsemarginalerna har legat runt låga 5 procent. Genom historien har lösningen varit allt från patrullerande vakter till komplicerade sensorer. Nu står dock branschen inför en ny era.

En av de snabbast växande nischerna i säkerhetsbranschen är videoövervakning. Branschanalytiker förutspår att denna nisch kommer att ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt på cirka 10 procent under de kommande åren, detta drivs främst av implementeringen av AI i dagens övervakningskameror. Idag finns det cirka 500 miljoner IP-kameror (övervakningskameror) globalt exklusive Kina. AI-penetrationen i kameror är låg och förväntas växa kraftigt under de kommande åren. Irisity är en av de aktörer som effektiviserar videoövervakningsnisch.

Mjukvaruföretaget Irisity gick tidigare under namnet Mindmancer och grundades av två studenter från Chalmers tekniska högskola. First North-noterade bolaget har idag ett börsvärde på cirka 2 miljarder kronor.

Företaget är aktivt i utvecklingen av algoritmer för IP-kameror. Algoritmerna som Irisity utvecklas har förmågan att larma automatiskt i händelse av intrång på ett skyddat föremål. Använda självlärande algoritmer (AI), IrisityAlgoritmer kan identifiera mänskligt beteende över långa avstånd under alla möjliga typer av ljusförhållanden. Enligt företaget självt kan antalet falsklarm minskas med så mycket som 99,9 procent vid användning av Irisitys programvara IRIS™.

Identifiering av IRIS-intrång

Genom att genomföra Irisitys mjukvarualgoritm kan säkerhetsföretag spara både tid och resurser. Företagets programvara möjliggör kostnadsbesparingar på cirka 50 procent för de kunder som använder sin produkt.

Företaget har olika spjutspetsalgoritmer som är anpassade till olika typer av situationer. Exempel på områden där Irisity erbjuder spjutspetsalgoritmer är järnvägs- och transportindustrin, äldreomsorg och skolövervakning. Ytterligare Irisitys programvara har förmågan att ha anonymisering i realtid. Det tar ofta flera månader att få tillstånd att sätta upp kameror på offentliga platser, men med hjälp av Irisity's anonymiseringsteknik, denna process kan effektiviseras.

Irisity använder en Saas intäktsmodell där företaget licensierar sin programvara mot en månadsavgift. Företaget får en månadsinkomst per kamera (med Irisitys programvara). Denna månadsinkomst förväntas i genomsnitt $ 15 per kamera. Bruttomarginalerna vid full utrullning förväntas vara 90 procent per kamera, uppger Irisity.

För en månad sen-Irisity förvärvade konkurrenten Agent Vi, som har kommit lite längre i kommersialiseringsfasen. Agent We omsatte 6,1 miljoner dollar förra året och redovisade en vinst på 0,3 miljoner dollar. Förvärvet förväntas skapa synergieffekter inom områden som produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Dessutom har Agent Vi avtal med säkerhetsjättar som Securitas. Förvärvet av bolaget förväntas bidra med intäkter över 12 miljoner dollar under de kommande tolv månaderna. Irisity bolaget förväntar sig därför att bolaget når ett positivt kassaflöde för helåret 2021.

En aspekt som är särskilt intressant är att Irisitys programvara kan implementeras i både befintliga och nya kameror. Detta innebär att Irisity är maskinvaruoberoende. Man skulle kunna hävda att detta är en av Irisity"konkurrensfördelar. Den största konkurrensfördelen skulle kunna anses vara mängden uppgifter Irisity Får. Desto fler kameror Irisity exponering för, desto mer data får de. Mer data ger förutsättningar för att göra Irisitys algoritmer bättre och därmed mer konkurrenskraftiga.

Irisity 2021e 2022e 2023e
Ev/S 12 3,8 1,7
P/E * 21 8
Ebit marg, det är jag.                          -1,76             30                40

Analytiker tror att risken för kommersialisering minskar till följd av förvärvet av Agent Vi. Naturligtvis kvarstår denna risk i företaget. Irisity har avtal med några av världens största kameratillverkare samt säkerhetsföretag och företaget står inför en stor global expansion.

Bolaget har höga förväntningar och det är viktigt att det nu 2021/2022 verkligen kommer igång med utrullningen. Bolagets affärsmodell är mycket skalbar och vi kan förvänta oss marginell expansion när Irisity har skalats upp ordentligt.

 

Skrivet av:

Ludvig Löngårdh, Placera
Ludvig.Longardh@placera.se