Irisity

Information och rapporter

Finansiella rapporter, kalender, pressmeddelanden, bolagsstämmor

Regulatoriska pressmeddelanden 

Du kan också hitta alla våra regulatoriska meddelanden på Cision.com: Engelska | Svenska

Laddar pressmeddelanden...

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter 2011

Årsstämmor

2023

Engelska

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr. 556705-4571 ("bolaget" eller "Irisity"), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 på Radisson Blu Lindholmen, Lindholmspiren 4, SE-417 56 Göteborg.

Kallelse till årsstämma 2023

Årsstämma 2023 Förslag till dagordning

Årsstämma 2023 Styrelsens förslag

Årsstämma 2023 Styrelsens yttrande

Årsstämma 2023 Revisorns yttrande

Årsstämma 2023 Valberedningens förslag

Årsstämma 2023 Årsrapport 2022

Årsstämma 2023 Fullmaktsformulär

Årsstämma 2023 Avancerad röstningsblankett

Svenska

Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571 ("Bolaget" eller "Irisity"), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2023 kl. 15.00, hos Radisson Blu Lindholmen på adress Lindholmspiren 4, 417 56 Göteborg.

Årsstämma 2023 Kallelse

Årsstämma 2023 Förslag till dagordning

Årsstämma 2023 Styrelsens förslag till beslut

Årsstämma 2023 Styrelsens yttrande

AGM 2023 Revisorns yttrande

Årsstämma 2023 Valberedningens förslag till beslut

Årsstämma 2023 Årsredovisning 2022

AGM 2023 Fullmaktsformulär

Årsstämma 2023 Formulär för förhandsröstning

 

2021

Aktieägare i IRISITY AB (publ), org.nr 556705-4571, med säte i GÖTEBORG ("Bolaget" eller " IRISITY "), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021.

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situationen som råder till följd av covid-19-pandemin kommer IRISITYs årsstämma att genomföras genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

IRISITY välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs i kallelsen. Information om de vid vid årsstämmans avgöranden den 22 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

(Endast på svenska)

AGM 2021 Protokoll Årsstämma Irisity AB (publ)

Årsstämma 2021 Kallelse

Årsstämma 2021 Anmälan om förhandsröstning

Årsstämma 2021 Förslag till dagordning

Årsstämma 2021 Styrelsen förslag till beslut

Årsstämma 2021 Valberedningens förslag till beslut

Årsstämma 2021 Årsredovisning 2020

Årsstämma 2021 Revisionsberättelse 2020

Årsstämma 2021 Bolagsordning

 

2020
Aktieägarna i Irisity AB (publ), org.nr 556705-4571, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 april 2020 klockan 16:00 på Lindholmspiren 7 (vån 7, konferensrum Blenda View)
417 56 i Göteborg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 15:30 då även enklare förtäring serveras.


AGM 2020 Kallelse
AGM 2020 Förslag-till-dagordning
AGM 2020 Styrelsen-förslag-till-beslut
AGM 2020 Valberedningens-förslag-till-beslut
AGM 2020 Fullmaktsformulär
AGM 2020 Bolagsordning

Extra bolagsstämmor

2018-11-29
EGM 2018-11 Kallelse
EGM 2018-11 Dagordning
EGM 2018-11 Styrelsen-förslag-till-beslut-om-nyemission
EGM 2018-11 Fullmaktsformulär
EGM 2018-11 Årsredovisning-2017
EGM 2018-11 Bolagsordning
2017-11-24
EGM 2017-11 Kallelse
EGM 2017-11 Dagordning
EGM 2017-11 Styrelsens-förslag-till-företrädesemission
EGM 2017-11 Styrelsens-förslag-till-riktad-emission
EGM 2017-11 Fullmaktsformulär
EGM 2017-11 Styrelsens-redogörelse-enligt-ABL-13-6
EGM 2017-11 Bolagsordning
EGM 2017-11 Revisorns-yttrande-enligt-ABL-13-8
EGM 2017-11 Årsredovisning-2016

Kommande evenemang

Laddar...

Investerarkontakter

Keven Marier

Keven Marier

VD

 

keven.marier@irisity.com

Telefon: +46 771 41 11 00

Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på uppdateringar, rapporter och pressmeddelanden genom att ange din information nedan.

Irisity och Agent Vi har slagits samman