Irisity har ingått ett avtal med Erik Penser Bankaktiebolag som godkänd rådgivare, Certified Advisor.

Erik Penser Bankaktiebolag ansvarar som Certified Advisor för att Bolaget initialt och kontinuerligt följer First Norths regelverk.

Erik Penser Bank erbjuder företag som är noterade på First North tjänsten som Certified Advisor. Till skillnad från den reglerade marknaden har varje bolag på First North en så kallad Certified Advisor, "CA" som säkerställer att företag uppfyller de krav och regler som finns.

Läs mer om Erik Penser Bankaktiebolag på www.penser.se.

Certified Advisor: Erik Penser Bank AB

Telefon: +46 8-463 83 00

 E-post: certifiedadviser@penser.se