Kundupplevelser

G4S Litauen

Världsledande säkerhetsföretag implementerar AI-videoanalys för att transformera verksamheten

G4S är världens ledande globala, integrerade säkerhetsföretag. Företaget erbjuder ett brett utbud av säkerhetstjänster som levereras på en enda, multi-service eller integrerad basis över sex kontinenter. Koncernens teknikrelaterade säkerhetsintäkter uppgick till 2,8 miljarder pund under 2018.

G4S i allmänhet, med G4S Litauen som en av de ledande marknaderna, omvandlar gradvis sin manskraftintensiva säkerhetsverksamhet till effektivare arbetssätt, drivna av ny teknik. En av de viktigaste delarna av detta är att omvandla bemannade skyddslösningar till intelligenta kamerabevakningslösningar och att kombinera de bästa elementen i den senaste tekniken med det fördelarna som mänsklig närvaro på plats ger.

Uppgradering av kameror

Efter att ha testat IRIS™ verkliga prestanda på kundwebbplatser under ett antal veckor, beslutade G4S Lithuania att snabbt uppgradera alla utomhusövervakningskameror som är anslutna till deras videoövervakningscenter till intelligent videoövervakning som drivs av IRIS™. Målet var tydligt: Minska mängden arbetskraft som behövs för att övervaka alla utomhuskameror avsevärt samtidigt som den ger en bättre service till slutkunden.

"Den viktigaste frågan för oss var att med traditionell videoövervakning skulle våra operatörer alltid missa några händelser. Vi skulle behöva förklara för våra kunder hur svårt det är att ständigt titta på alla dessa videoströmmar utan distraktion. Nu är vi 100% säkra på att vi kommer att upptäcka alla händelser. Med IRIS ser vi när något händer."

Larmdrivet arbete

På G4S's SOC (System Operations Center) har arbetssättet förbättrats avsevärt. I stället för att låta varje person kontinuerligt bevaka 50-100 kameror och leta efter potentiella intrång filtrerar IRIS genom de tusentals timmar av genererad video. Systemet skickar en kort larmvideosekvens när någonting som kräver operatörernas uppmärksamhet har hänt. Fördelen är tvåfaldig: varje operatör kan tryggt hantera hundratals kameror utan att missa några viktiga händelser - IRIS presenterar alla larm sekventiellt på ett användarvänligt sätt, så att operatören kan fokusera på bara en sak i taget.

"Med IRIS är målet att minska personalen i vårt videobevakningscenter till en tredjedel, alternativt att tredubbla antalet kunder som använder samma personal som idag."

Arbetsflöde

En annan lika viktig fördel med IRIS är att operatörsutbildningen är mycket enklare, vilket sparar både tid och pengar. Med sitt tydliga arbetsflöde är systemet lätt att förstå och presenterar tydligt varje viktigt beslut som operatören måste fatta. IRIS guidar operatören genom processen, vilket skapar ett högkvalitativt larmhanteringsflöde.

"Det är definitivt lättare att utbilda våra operatörer nu. Det är egentligen bara fem musklick. Vi lägger mindre tid på träning och kan fokusera på att tjäna pengar istället."

Planer för framtiden

Framöver planerar G4S Litauen att gradvis omvandla sina erbjudanden till nya kunder med hjälp av teknik, med IRIS som en av huvudprodukterna. Målet med IRIS är att öka marginalerna och lönsamheten samtidigt som konkurrensfördelen i nya upphandlingar ökar, likväl som möjligheterna att omförhandla befintliga kontrakt.

"Vi är redo att skräddarsy lösningar för var och en av våra kunder baserat på teknikintegration. Med teknik som IRIS kan vi både minimera kundernas kostnader och minimera riskerna för oss båda."

Systemoperativcenter
G4S

" Det fina med den här lösningen är verkligen att vi kan integrera befintliga system med nya videolösningar. Vi kan använda säkerhetssystem som säljs för 5, 6 eller 7 år sedan och lägga till Irisity IRIS™ som ett toppskikt. Detta ger oss möjligheter att skapa nya och förbättrade tjänster för våra kunder."

Marius Penikas

Avdelningschef för säkerhetslösningar, G4S

Utmaningar
  • Gradvis omvandla manskraftsintensiva säkerhetsoperationer till effektivare arbetssätt
  • Avsevärt minska mängden personal som behövs
  • Kontinuerlig bevakning av 50-100 kameror på jakt efter potentiella intrång
  • Att tillhandahålla en bättre service till slutkunden
Mål
  • Öka marginaler och lönsamhet
  • Öka konkurrensfördelen i nya upphandlingar
  • Omförhandlingar av befintliga avtal
Kundvärde
  • Varje operatör kan tryggt hantera hundratals kameror utan att missa några viktiga händelser
  • Enklare operatörsutbildning, vilket sparar både tid och pengar
  • Tydligt arbetsflöde, som är lätt att förstå

Nyfiken på att veta mer?

Irisity kontor

Kontakta säljteamet!

Engelska    Svenska      Spanska      

Lindholmspiren 7A, 417 56, Göteborg

e-post:information @ irisity .com

Telefon: +46 771 41 11 00

Följ oss: