Kundupplevelser

AI-lösning medför besparingar på 72 000kr / år

Vanlig brevbärare utlöser upp till 60 falsklarm per månad. Avsaknaden av ett effektivt larmsystem innebar onödiga månatliga utgifter på tusentals kronor.

G4S använder IRIS för att förbättra effektiviteten och noggrannheten på sin perimetersäkerhet. Mantas Dirgėla, bevakning och teknisk övervakningschef, berättar om en situation de upplevde för ett par år sedan och varför de valde att implementera systemet hos en av sina slutkunder inom detaljhandelssegmentet:

En plats med vanligt perimeterskydd

"Vi har en kund med säkerhet runt perimetern, som använder sensorbaserade larm med övervakningskameror", förklarar Mantas. "På grund av hur omgivningen ser ut kan denna plats inte skyddas med bommar eller portar. Det innebär att både personer med goda och potentiellt dåliga avsikter ibland kommer in på området och det rörelsebaserade sensorlarmet sätter igång."

Ett överflöd av larm utan tydlig anledning

"Innan vi implementerade IRIS skulle våra operatörer ansluta till det installerade videosystemet på distans efter att ha fått ett larm och försöka identifiera vem eller vad som hade orsakat larmet. Men i de flesta fall var våra operatörer förbryllade, eftersom de inte kunde hitta en gärningsman. Det var relativt många av dessa larm också – vanligtvis minst två varje natt, vilket ger upp till cirka 40-60 larm per månad."

Korta, icke-hotfulla besök orsakar ett överskott av administration

"Efter en djupare undersökning fick vi reda på att de flesta av dessa larm utlöstes av schemalagda brevbärare som anlände under olika tider på natten. De tillbringade ofta mindre än en minut på området, så våra operatörer hade aldrig sett dem live. De anlände vid liknande, men inte exakt samma tid varje natt. Så i varje enskilt fall fanns det alltid en möjlighet att det istället var någon annan som försökte komma in på området och inte brevbäraren. Detta innebär att varje enskild gång måste larmet betraktas som ett verkligt hot."

IRIS™ Intrångsdetektering upptäcker omedelbart brevbäraren när han anländer.

Begränsade alternativ

"På den tiden hade vi bara två alternativ för att hantera dessa larm:

  1. Kontrollera alla videoinspelningar som ledde fram till larmet i detalj för att försöka identifiera vad och vem som hade utlöst händelsen, eller
  2. Skicka en patrull varje gång ett larm utlöstes utan någon uppenbar anledning, bara för att vara på den säkra sidan."
Kostsamt och ineffektivt

"Båda dessa alternativ var problematiska, tidskrävande och ineffektiva. Att titta igenom inspelningarna skulle ta operatörerna minst 5 gånger längre tid än att kontrollera livestreamen. Vår uppskattning var att detta arbete skulle kosta oss minst 800 kronor per månad. Det andra alternativet var att inte gå igenom inspelningarna, utan istället skicka en patrull för att kontrollera situationen på plats. Kostnaden för detta var minst 6000 kronor i månaden och trots att det var en mer tillförlitlig säkerhetsbedömning var den ökade kostnaden naturligtvis inte acceptabel för kunden. I båda fallen var det en frustrerande upplevelse, som innebar mycket tid på att söka, trots att man visste att man förmodligen bara kommer att se samma gamla brevbärare igen."

Lösningen

"Så vi bestämde oss för att välja det tredje alternativet istället – att ansluta kamerorna till IRIS. Detta skulle göra det möjligt för operatörerna att snabbt se mänsklig rörlighet på området och identifiera brevbärarna när de anländer. Med hjälp av IRIS-systemet får vi nu omedelbara meddelanden när någon är på plats och kan därför snabbt identifiera personer utan att behöva gå igenom videoinspelningar. I de fall det finns någon misstänkt i området kan operatörerna snabbt skicka vårt patrullteam till platsen för ytterligare verifiering.

Efter införandet av IRIS har vi märkt att antalet incidenter när larmen inte hanterades korrekt har minskat avsevärt. Från 1-2 incidenter per månad till 3 incidenter under det senaste året. Detta över alla platser vi har implementerat IRIS på.

Kostnaden för denna tjänst är lägre än arbetskostnaden för våra operatörer i båda metoderna som beskrivs ovan. Dessutom är sättet det fungerar nu mycket mer tillförlitligt, utesluter många falsklarm och förbättrar därmed moralen hos patrullerna och våra operatörer."

 

– Mantas Dirgėla, Bevakning och teknisk övervakningschef, G4S Litauen

"Efter införandet av IRIS har vi märkt att antalet incidenter då larm inte hanterades korrekt av har minskat avsevärt. Från 1-2 incidenter per månad till 3 incidenter under det senaste året. Detta på alla platser som vi har implementerat IRIS på."

Mantas Dirgela

Bevakning och teknisk övervakningschef, G4S Litauen

G4S

Denna site bevakas av G4S Lettland.

 

G4S och Irisity

G4S är den ledande globala leverantören av säkerhetstjänster med verksamhet i mer än hundra länder över hela världen. G4S genomför en digital strategi som kombinerar de bästa säkerhetspersonalen med ny teknik och dataanalys.

G4S har förbättrat precisionen i sina bevakningstjänster genom att anta Irisity 's videoanalysverktyg IRIS. Irisity arbetar tillsammans med G4S som toppnivå teknikpartner.

"Sättet det fungerar på nu är mycket mer tillförlitligt, utesluter många falsklarm och förbättrar därmed moralen hos patrullerna och våra operatörer."
Mantas Dirgela

Bevakning och teknisk övervakningschef, G4S Litauen

G4S Litauen Kundberättelse

G4S Lithuania implementerar IRIS™ analys för att transformera verksamheten

Det världsledande säkerhetsföretaget G4S implementerar AI-videoanalys för att transformera sin verksamhet. G4S är världens ledande globala, integrerade säkerhetsföretag. Företaget erbjuder ett brett utbud av säkerhetstjänster som ...

Stockholms tunnelbana

Digitala övervakningsoperationer i pandemins spår

Genom att installera IRIS™ på Kurzemes filharmoniska, har G4S Lettland kunnat minska sin bevakning på plats med 50 procent. Ingen ny hårdvara behövdes och därför medfördes heller inga höga installations- eller kamerautrustningskostnader.

Lösningar för Alarm Central

Lär dig mer om våra lösningar för larmcentraler

IRIS™ tittar på alla kameror, hela tiden, låter säkerhetspersonal fokusera på verkliga säkerhetshot när de inträffar. Läs mer om våra lösningar för SOC och larmmottagande centraler. IRIS™ stöder analys samt larmhantering, inspelning och övervakning.