Förvandla din video till användbar data

Kraftfull kantanalys med IRIS+ Edge

Omvandla tunga videoströmmar till lättviktig och rik metadata med enheter som kör IRIS+ Edge

I den patenterade arkitekturen för distribuerad videobearbetning i IRIS+ sker det första steget vid kanten. Våra AI-agenter körs på IRIS+ Edge-enheter på plats med en lokal anslutning med hög bandbredd till dina kameror och extraherar all relevant metadata från videoströmmen och upptäcker allt som du anger.

Olika driftsättningsalternativ för alla konfigurationer

Skala upp och ut till valfri storlek

Patenterad arkitektur för videobearbetning

Lägst kostnad per ström i branschen

Våra olika Edge-erbjudanden

IRIS+ Edge kan driftsättas flexibelt och skalas upp eller ned för att hantera valfritt antal kameror.

Irisity Edge 10

är en förkonfigurerad enhet som vanligtvis installeras tillsammans med ett kamerasystem på övervakningsplatsen och kan hantera 10-15 videoströmmar per enhet.

Irisity Edge för Axis

är en särskild IRIS+ Edge-version som körs i Axis ARTPEC-7- och ARTPEC-8-kameror som en ACAP-applikation med anslutning till molnet.

Custom Edge

tillåter dig att köra IRIS+ Edge-analys på din egen anpassade hårdvara, som antingen distribueras på plats eller på en centraliserad plats.

Se kraften i IRIS+ live!

Irisity Edge 10

Irisitys senaste edge-enhet ersätter innoVi Edge 320/325. Irisity Edge 10 är det enklaste sättet att komma igång med avancerad videoanalys, som enkelt kan skalas upp till tusentals kanaler. Oavsett vilka säkerhetsbehov man har kan Irisity Edge 10 tillgodose dem och detektera allt från intrång till övergivna föremål, eld och lågor med mera.

Beroende på videostreamingprofilen och aktivitetsnivån i kameravyn kan varje enhet bearbeta upp till 16 kanaler.

Från många strömmar till ett enda klipp

Fördelar

Enkel apparat - plug and play.  

Fungerar med alla IP-kameror oavsett märke och modell

Kan hantera 10-15 videoströmmar för de flesta installationer

Kan skalas ut till valfritt antal enheter

Fungerar med både molnhanterade och lokala driftsättningar

Irisity Edge för Axis

Irisity Edge för Axis kör Irisitys AI-algoritmer för perimetersäkerhet inbäddade i Axis kameror utan att kräva extra hårdvara. Den kombinerar Irisitys branschledande videoanalys och Axis Camera Applications Platform (ACAP) videoenheter i en enda lösning.

Med den kan du ansluta Axis ARTPEC-7- och ARTPEC-8-kameror direkt till Irisitys IRIS+ Cloud. Flexibel administration och hantering sker centralt via en webbaserad portal och kombinerar serverbaserad, edge-baserad och molnbaserad analys i ett och samma system.

CCTV-kamera

Fördelar

Lämplig för både små och stora installationer

Ingen ytterligare hårdvara vid kanten behövs

Distribuerad bearbetning kräver minimal bandbredd

Förenklad nätverks- och serverarkitektur

Custom Edge

Custom Edge består av Irisity programvara för videoanalys som installeras på kundanpassad hårdvara eller virtuell hårdvara. Custom Edge kan stödja ett större antal kameror jämfört med Edge 10, i avvaktan på resurser som tillhandahålls av kunden.

Custom Edge installeras vanligtvis antingen på plats eller på en central plats, t.ex. ett serverrum eller ett privat datacenter.

Från många strömmar till ett enda klipp

Fördelar

Använd din egen, potentiellt befintliga hårdvara

Fungerar med alla IP-kameror oavsett märke och modell

Programvaran Irisity är enkel att installera genom att köra ett enkelt skript.

Kan skalas för att hantera valfritt antal videokanaler

Ta kontakt med oss

Irisity och Agent Vi har slagits samman