HÄLSA & ÄLDREOMSORG

Skydda patienter med
smart videoanalys

Lösningar / Hälsa & äldreomsorg

Skydda patienter från fall, olyckor och skador

Digitalisera hälsa- och sjukvård med etiska videoanalyslösningar. Kameraövervakning kan hjälpa vårdpersonal att hjälpa patienter i deras hem, och viktiga händelser som brand, fall och intrång kan upptäckas direkt. Allt samtidigt som integriteten skyddas med anonymiseringsteknik i realtid.

 

... samtidigt som den personliga integriteten värnas om

Välj att upptäcka misstänkt aktivitet i stället för att avslöja personliga identitet. Många av våra installationer använder vår patenterade anonymiseringsteknik för att göra identifiering omöjlig. Den här funktionen är särskilt lämplig för känsliga installationer som städer, skolor, vårdgivare och andra offentliga platser. 

Hälsa & Äldreomsorg
Hälsa & Äldreomsorg

... samtidigt som den personliga integriteten värnas om

Välj att upptäcka misstänkt aktivitet i stället för att avslöja personliga identitet. Många av våra installationer använder vår patenterade anonymiseringsteknik för att göra identifiering omöjlig. Den här funktionen är särskilt lämplig för känsliga installationer som städer, skolor, vårdgivare och andra offentliga platser. 

Få omedelbara notiser om olyckor och skador

Säkerställ säkra miljöer utan nattliga besök

Etisk bevakning med anonymisering i realtid

Upptäck flammor, fall och våld när de inträffar.

Våra mest populära detekteringsfunktioner

IRIS Intrångsdetektering
IRIS Loitering
IRIS Flamdetektion
IRIS Falldetektion
IRIS Spårbeträdelse
IRIS Obevakade objekt
IRIS Obevakade objekt
IRIS Anonymisering
IRIS AI-larmfiltrering

Intrång

Häng och grupperingar

Eld och rök

Halka och fall

Intrång på järnväg

Kvarlämnade föremål

Linjekorsning

Trafikövervakning

Anomalier

Våra mest populära detekteringsfunktioner

IRIS Intrångsdetektering
IRIS Loitering
IRIS Flamdetektion

Intrång

Häng och grupperingar

Eld och rök

IRIS Falldetektion
Ikon för spårövergång
Ikon för lämnade objekt

Halka och fall

Järnvägstrafik

Obevakade objekt

IRIS Anonymisering
IRIS Anonymisering
IRIS AI-larmfiltrering

Linjekorsning

Trafikövervakning

Anomalier

Upptäck mer:

IRIS Falldetektion

AI-teknik upptäcker halk- och fallolyckor i realtid

Skydda patienter och ensamarbetare genom att upptäcka personer som faller till marken på grund av skador, olyckor eller slagsmål. Ta hjälp av den senaste tekniken inom pose-estimering. Utforska möjligheterna med IRIS Falldetektion och reagera snabbt på olyckor och nödsituationer.

IRIS falldetektering >>

Stockholms tunnelbana

Hur anonymisering säkerställer etisk användning av video

Med den ständigt ökande kraften av AI blir oräkneliga timmar av videofilmer en rikedom av användbara data. Men om dessa data hamnar i fel händer kan de också användas för en mängd olika ändamål som kan sträcka sig långt bortom säkerhet, trygghet och effektivitet.

Till artikeln >>

Stockholms tunnelbana

Nyheter & Press: Läs de senaste nyheterna från Irisity

Kolla in de senaste nyheterna och media om Irisity och tekniken bakom IRIS videoanalys. Lär dig mer om våra partnerskap, läs om nya samarbeten och träffa teamet som får allt att hända. Utforska nya artiklar och läs pressmeddelanden från hela världen om Irisity.

Till nyheter & press >>

Ladda ner lösningen Brief!

Irisity och Agent Vi har slagits samman