INDUSTRIELLA ANLÄGGNINGAR

Larmdriven fastighetsbevakning med hög precision är lätt

Bevakningsobjekt på en bärbar dator

Bevakning med hög precision för industrianläggningar

IRIS videoanalys har utformats för att lösa utmaningar som bevakning av industrianläggningar i dåligt väder, samtidigt som vi erbjuder kostnadsbesparingar och en enkel installation i befintlig säkerhetsinfrastruktur. IRIS-systemet är kompatibelt med de flesta kameror och larmar med hög precision vid avvikande aktivitet under de mest utmanande utomhusförhållanden – vilket ger säkerhet för människor och industriella fastigheter.

Värna egendom och skapa en trygg miljö för verksamheten

Du kommer att snabbt och automatisktkunnaupptäcka olyckor, intrång och mänsklig aktivitet i restriktionszoner, samt våldsamma hot och bränder.

Använd mänskliga resurser effektivt genom att skicka resurser till rätt plats

Loitering ger tidiga varningar och minskar vandalism

Flame defender larmar i realtid för bränder

Minskad skaderisk för personal och folk på platsen

Algoritmer

Irisitys lösningar för industrifastigheter ger dig oöverträffad videoanalys, och möjlighet att upptäcka fler säkerhetshot och larma snabbare. Allt med hjälp av befintliga kameror och larmcentraler. Algoritmer som är särskilt lämpliga för industriella behov är:

Ikon för identifiering av lågor

Branddetektering

Upptäck bränder på stora avstånd med hjälp av vanliga färgkameror.

Ikon för rörelsedetektering

Intrång detektion

Upptäck intrång i larmade zoner under valda tider.

Häng och grupperingar

Häng och grupperingar

Upptäck personer som uppehåller sig i förbjudna zoner och agera tidigt.

IRIS Våldsamt beteende

Våldsamt beteende

Upptäck våldsamma beteenden och slagsmål direkt, även i miljöer med mycket människor.

Ikon för anonymisering

Anonymisering

Skydda integriteten genom att avidentifiera personer i kameravyn.

Ta kontakt med oss

Irisity och Agent Vi har slagits samman