SÄKRA & SMARTA STÄDER

Skydda offentliga utrymmen
med intelligent videoanalys

Lösningar / Säkra & smarta städer

Motverka brott och vandalism

Arbeta med brottsförebyggande åtgärder för att öka säkerheten i städer. Upptäck obevakade föremål och bränder i realtid, agera snabbt vid våldsamt beteende och få larm när grupper samlas i högriskområden. Våra lösningar för säkra och smarta städer är mycket funktionella i både inomhus- och utomhusmiljöer och kan implementeras till alla nya eller existerande kamerainfrastrukturer.

 

... samtidigt som den personliga integriteten värnas om

Välj att upptäcka misstänkt aktivitet i stället för att avslöja personliga identitet. Många av våra installationer använder vår patenterade anonymiseringsteknik för att göra identifiering omöjlig. Den här funktionen är särskilt lämplig för känsliga installationer som städer, skolor, vårdgivare och andra offentliga platser.

... samtidigt som den personliga integriteten värnas om

Välj att upptäcka misstänkt aktivitet i stället för att avslöja personliga identitet. Många av våra installationer använder vår patenterade anonymiseringsteknik för att göra identifiering omöjlig. Den här funktionen är särskilt lämplig för känsliga installationer som städer, skolor, vårdgivare och andra offentliga platser.

Automatisk detektering och larm i realtid

Förbättra säkerheten och sänk de totala kostnaderna

Lätt att implementera i befintliga system

Rekommenderad av kommuner landet runt

Våra mest populära detekteringsfunktioner

IRIS Intrångsdetektering
IRIS Loitering
IRIS Flamdetektion
IRIS Falldetektion
IRIS Spårbeträdelse
IRIS Obevakade objekt
IRIS Obevakade objekt
IRIS Anonymisering
IRIS AI-larmfiltrering

Intrång

Häng och grupperingar

Eld och rök

Halka och fall

Intrång på järnväg

Kvarlämnade föremål

Linjekorsning

Trafikövervakning

Anomalier

Våra mest populära detekteringsfunktioner

IRIS Intrångsdetektering
IRIS Loitering
IRIS Flamdetektion

Intrång

Häng och grupperingar

Eld och rök

IRIS Falldetektion
Ikon för spårövergång
Ikon för lämnade objekt

Halka och fall

Järnvägstrafik

Obevakade objekt

IRIS Anonymisering
IRIS Anonymisering
IRIS AI-larmfiltrering

Linjekorsning

Trafikövervakning

Anomalier

Fallstudier av kunder

Ladda ner lösningen Brief!

Irisity och Agent Vi har slagits samman