TEKNIK

IRIS Våldsamt beteende

IRIS™ Teknik / Våldsamt beteende

Upptäcka personer som agerar aggressivt

Bevaka beteendet hos personer i ett område, och upptäck våld eller slagsmål. När aggressiva beteenden upptäcks skickas ett larm omedelbart, vilket möjliggör snabba åtgärder som att ringa en vakt eller kontakta polisen. IRIS Våldsamt beteende skyddar miljöer som tågstationer, flygplatser, gallerior, arenor och allmänna utrymmen.

Upptäck potentiella hot och aggressiva beteenden

Avvärj snabbt slagsmål på offentliga platser

Analysera allmänna ytor med pose-estimering

Så här fungerar det

IRIS Våldsamt beteende spårar mänsklig rörelse med hjälp av pose-estimering. När oregelbundet beteende som upphöjda armar, hotfulla kroppshållningar och snabba rörelser upptäcks skickas ett larm omedelbart till en operatör. Detta möjliggör snabba åtgärder – värdefulla ögonblick som kan göra stor skillnad.

IRIS Våldsamt beteende

Upptäck mer:

Skola & offentlig miljö

Säkrare skolor och offentliga platser med intelligent kamerabevakning

Tänk dig att alltid veta vad som händer på skolgården, dygnet runt. Förhindra vandalism och slagsmål innan de inträffar och arbeta proaktivt för ökad säkerhet med AI-videoanalys.

Lösningar för skola & allmäna platser >

IRIS Anonymisering

Se till att skydda personlig integritet med anonymisering i realtid

Alla IRIS analyser kan användas tillsammans med anonymisering. Denna algoritm pixelerar videoströmmen för att skydda människor och tillgångar, snarare än att förfölja och identifiera individer.

Mer om Anonymisering >

IRIS™ videoanalys

Utforska fördelarna med att arbeta larmdrivet med IRIS

Genom att låta IRIS outtröttligt sålla igenom tusentals timmar video i realtid kan operatörer fokusera sin uppmärksamhet på de sekunder med verkligt viktig video. Varje misstänkt aktivitet är ...

Läs mer om IRIS >

Utforska vägen till intelligens