Transport

Skydda vägar, järnvägar och flygplatser med IRIS+

AI-teknik för alla dina transportbehov

  • Upptäck säkerhetshot med realtidsmeddelanden
  • Säkerställ operativt flöde med ökad säkerhet
  • Extrahera statistiska data för ökad effektivitet
  • Undersök händelser med forensisk sökning

Förbättra säkerheten genom att öka situationsmedvetenheten, upptäcka trafikförseelser och få omedelbara meddelanden om intrång i järnvägstrafiken. IRIS+ erbjuder ett brett spektrum av säkerhetstillämpningar, från upptäckt av obevakade föremål, onormalt beteende, trängsel, brand och blockerade nödutgångar till trafikstockningar, stoppade fordon och statistik om vägförvaltning.

Vår programvara har utvecklats specifikt för de utmanande miljöerna på tunnelbanestationer - för att rädda liv och förhindra självmord. IRIS+ skickar meddelanden i realtid om intrång i förbjudna zoner, långvarig vistelse vid perronger och avvikande beteende hos resenärer, utan att ge larm när tågen kör in i eller lämnar perrongen.

Irisity utvecklade två funktioner specifikt för transportmiljöer, Rail Trespassing och Unattended Objects.

Rail Trespassing utlöser omedelbart larm om en person eller ett föremål kommer in i spårområdet, men ger inte larm vid normal tågaktivitet eller passagerare som går in eller ut. Algoritmen kommer att fungera lika bra på en fullsatt perrong under rusningstid i en stad som på en järnvägsstation på landsbygden.

AI Larmzoner kamera skola
AI Larmzoner kamera skola

Med Unattended Objects upptäcker du felplacerat bagage på flygplatser och tågstationer och uppmärksammar potentiella terrorhot. IRIS™ Unattended Objects kan också användas i logistik- eller industrimiljöer för att uppmärksamma glömda paket eller felplacerade paket.

Läs mer om Irisity Transport