Nyheter & Press

IRIS™ Night Watch ingår i EU:s stödpaket

Digital äldreomsorg och intelligent videoövervakning ingår i EU:s stödpaket

EU satsar på grön tillväxt och digitalisering där digital äldreomsorg och intelligent kameraövervakning inom vårdsektorn är ett alternativ, rapporterar Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapport i ett inslag den 18 februari. Så mycket som 750 miljarder euro ingår i den rekordstora återhämtningsfonden. Äldreomsorgen i Eskilstuna drar nytta av fonden genom att investera i ytterligare digitala alternativ.

Eskilstuna är en av Sveriges kommuner som har kommit längst med digital äldreomsorg. Det handlar bland annat om övervakningskameror, surfplattor för vårdmöten och medicinska robotar. Eskilstuna äldreomsorg använder Axis kameror tillsammans med Irisity:s programvara IRIS ™ för att erbjuda fjärrövervakning. Lösningen erbjuds i första hand till dem som redan utnyttjar hemtjänst, som ett alternativ till personliga besök under natten. Hemvårdspersonalen använder kameran för att kontrollera de drabbade under förutbestämda tider som överenskommits i förväg.

Joakim Stenberg arbetar på Eskilstuna larmgrupp och är nöjd med de olika övervakningsfunktionerna: "Man kan till exempel ställa in larm om någon går upp på natten, faller eller skriker. Alla jag har träffat som provat det har varit positiva, det har inte funnits några negativa sidor alls egentligen", säger Joakim. "Om någon äldre vill ha det, så får de det. Ingen tvingas."

"Det är ett sätt att frigöra resurser för dem som verkligen behöver personlig hjälp, säger Christine Gustafsson, utvecklingsledare på Eskilstuna kommun.

Finansminister Magdalena Andersson kommenterar detta med följande ord: "Digitalisering är ett område där man kan se till att de äldre har en trygg och bra vardag och samtidigt göra det enklare för personalen att hantera." Hon förklarar att det fortfarande kommer att behövas fler anställda inom äldreomsorgen de kommande åren, men att tiden kanske kan utnyttjas bättre med hjälp av dessa nya tekniska lösningar; "Kanske personalen nu faktiskt hinner dricka en kopp kaffe och titta på fotot av det nya barnbarnet också?".


Se hela artikeln på SVT Play