Irisity

Aktie- och ägarstruktur

Aktien

Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market från och med den 23 oktober 2013.

Ticker för handel på First North: IRIS
ISIN-kod för aktien: SE0005365681
LEI-kod :529900JYCV3JMCOGGU35

 

NASDAQ First North Growth Market

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har samma rättsliga status som en reglerad handelsplats. Företag på First North Growth Market regleras av First Norths regler och inte av de rättsliga krav som man kräver för att handla på en reglerad börs. Alla företag, vars aktie är noterad för handel på First North, har en Certified Advisor som försäkrar att alla regler följs. NASDAQ Stockholm godkänner ansökningar som ska ingå i handeln på First North Growth Market.

Ägarstruktur

Större aktieägare, enligt kapital och röster.

Laddar diagram över största aktieägare...
Laddar lista över största aktieägare...

Investerarkontakter

Keven Marier

Keven Marier

VD

 

keven.marier@irisity.com

Telefon: +46 771 41 11 00

Anna Forsberg

Anna Forsberg

Tillförordnad finansdirektör, CFO

 

anna.forsberg@irisity.com

Tfn: +46 72 504 69 17

Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på uppdateringar, rapporter och pressmeddelanden genom att ange din information nedan.

Irisity och Agent Vi har slagits samman