Irisity

Sekretesspolicy

Behandling av personuppgifter

Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar personuppgifter på Irisity .

När vi nämner Irisity tjänster i denna policy hänvisar vi till alla våra programvaruprodukter och tjänster, inklusive molnbaserad och lokal programvara, samt professionella tjänster som utbildning, installation, support och underhåll.

Om du är kund hos Irisity , mer detaljerade villkor för din användning av våra tjänster kan finnas tillgängliga i ditt kundavtal. Vid motstridig information har ditt kundavtal företräde.

Vår behandling av videomaterial från säkerhetsverksamhet som är kopplad till våra tjänster beskrivs i en separat videodatapolicy. Denna policy beskriver alla andra typer av bearbetning av personuppgifter.

Dina personuppgifter

Irisity AB publ. (" Irisity ", "vi", "oss") vet vikten av personlig integritet för våra kunder och besökare på webbplatsen. Vårt mål med denna policy är att beskriva vår användning av personuppgifter för dig på ett tydligt och transparent sätt, för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra. Vi behandlar alla personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och annan relevant lagstiftning.

Genom att använda våra tjänster accepterar du denna policy och samtycker till behandling av dina personuppgifter enligt denna policy.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Irisity är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som samlas in av oss i samband med din användning av vår webbplats och i förhållande till vår affärsrelation med dig. För information relaterad till din säkerhetsoperation som du anger i våra system är du som kund personuppgiftsansvarig, samtidigt som du Irisity fungerar som personuppgiftsbiträde. Denna relation regleras ytterligare i varje kundavtal.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är någon form av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en verklig levande person. Detta inkluderar till exempel namn, personidentifieringsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Detta omfattar även krypterad information och olika slags digitala identiteter, till exempel IP-adresser, om de kan kopplas till enskilda personer.

Vi samlar in och behandlar följande kategorier av persondata:

Kundinformation

När du kommunicerar med oss i förhållande till tidigare, aktuella, framtida eller potentiella affärsrelationer samlar vi in och behandlar den information som krävs för att kunna ge dig erbjudanden och tjänster. Denna information består av:

  • Kontaktinformation, till exempel namn, telefonnummer, adress, e-postadress och identitet på online-kommunikationsplattformar som du använder när du kommunicerar med oss.
  • Information om ditt tidigare och aktuella intresse för våra produkter.
  • Information som du lämnar i relation till kundsupport, inklusive eventuella personuppgifter som behövs för en fullständig beskrivning av supportärenden.
  • All annan information som du tillhandahåller som är relevant för att vi ska kunna leverera tjänster enligt våra avtal med dig.

Denna information lagras på följande sätt och för följande ändamål:

  • Informationen lagras i Irisity system för att tillhandahålla tjänster enligt våra avtal, inklusive att visa relevant information i webbportaler och andra system, distribuera händelserapporter, informera dig om kommande servicefönster, nya utgåvor, driftstörningar och annan viktig information relaterad till våra tjänster.
  • I system för hantering av kundrelationer, i syfte att ta fram offerter och kontrakt, spåra dina beställningar, skicka orderbekräftelser, tillhandahålla ytterligare erbjudanden, skicka ut kundnöjdhetsundersökningar, och eventuella relaterade syften som är relevanta för din affärsrelation med oss.
  • Inom administrativa bolagssystem för fakturering, bokföring, revision och andra ändamål som rör administration och ekonomi.

Information som förts in Irisity system

Vi lagrar och behandlar all information som du anger i våra system som registrerad användare. Denna information kan omfatta kontaktinformation till dig själv, dina kunder, samarbetspartners eller andra aktörer i systemet. För sådan information fungerar du som kund som personuppgiftsansvarig, samtidigt som du Irisity fungerar som personuppgiftsbiträde. Sådan information behandlas endast för att leverera de tjänster som du beställt.

Information om prenumeration på nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på Irisity nyhetsbrev lagrar och behandlar vi ditt namn och din e-postadress i syfte att skicka ut nyhetsbrevet.

Information om tjänstanvändning

När du använder våra webbplatser eller andra digitala tjänster behandlar och lagrar vi information som rör din användning av den tjänsten. Detta inkluderar IP-adresser och nätverkskommunikation i förhållande till tjänsten. Vi samlar också in och behandlar information om hur du använder produkterna och tjänsterna, inklusive information om vilka sidor du besöker och vilka åtgärder du gör som inloggad användare. Syftet med denna behandling är att felsöka och förbättra våra produkter och tjänster. Dina surfmönster, inklusive information som valt språk och ofta besökta sidor eller produktkategorier, kan användas för att optimera webbsurfningsupplevelsen.

Information som samlats in från andra än dig själv

I förhållande till offerter, beställningar och andra kommersiella kontakter med oss kan representanter för våra kunder tillhandahålla personuppgifter som rör andra individer inom kundorganisationen eller deras medarbetare. Vi förutsätter att den person som lämnar denna information har fått samtycke från alla närstående personer.

Bearbetning och lagring av personuppgifter

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Irisity behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Den rättsliga grund som används för denna behandling av personuppgifter i samband med kommersiella kontakter är samtycke och uppfyllande av avtal med kunder. Den rättsliga grunden för vår behandling av webbsidesanalysdata är vårt berättigade intresse av att förbättra våra webbsidor och tjänster. Insamlade personuppgifter kan också behandlas för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt gällande regelverk, till exempel relaterade till förfrågningar från polismyndigheter eller revisionskrav.

Lagringstider

Personuppgifter lagras så länge som krävs för att uppfylla syftet med behandlingen. Information i våra system för hantering av kundrelationer lagras i ett år efter den senaste kontakten med oss om du inte gett samtycke till en längre lagringsperiod.

Information som lämnas i våra webbsystem lagras medan användarkontot är aktivt.

Din e-postadress som lagras i syfte att skicka ut vårt nyhetsbrev lagras tills du väljer att avsluta prenumerationen.

Samma personuppgifter kan lagras på olika platser för olika ändamål. Det innebär att en del av information som har tagits bort från ett system kan finnas kvar i ett annat system om det behövs för ett annat syfte.

Tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säker personuppgiftsbehandling

Vi vidtar kontinuerliga åtgärder för att uppfylla GDPR-principerna för "data protection by design and by default". Vi utvärderar kontinuerligt risker relaterade till vår personuppgiftsbehandling och vidtar lämpliga åtgärder för att minimera riskerna. Vi utbildar också kontinuerligt vår personal och våra underleverantörer i dataskyddsfrågor.

Distribution av personuppgifter till tredje part

Microsoft

Vi förlitar oss på Microsofts ekosystem för stora delar av vårt interna arbete, inklusive Microsoft Office, Exchange, Outlook och inklusive både skrivbordsprogramvara och onlinetjänster. Det innebär att dina personuppgifter behandlas av Microsoft, som personuppgiftsbiträde för din personliga information. Din personliga information lagras av Microsoft i molntjänster inom EU. Microsoft kan distribuera dina personuppgifter till tredje länder vid en allvarlig IT-säkerhetsincident. Sådan överföring kommer endast att göras för att skydda din data. Läs igenom Microsofts policy för allmän integritet för mer information om deras bearbetnings- och säkerhetsstandarder.

Andra IT-stödsystem

Vi använder en uppsättning av olika IT-tjänster och system i vår verksamhet, inklusive system för hantering av kundrelationer, fakturering och ekonomi. Dina personuppgifter kan lagras i sådana system. Vissa av dessa system är molnbaserade eller värd av leverantören, i vilket fall dina personuppgifter kommer att överföras till dessa leverantörer. I sådana fall fungerar dessa leverantörer av IT-system som personuppgiftsbiträden och kommer endast att behandla dina uppgifter enligt våra instruktioner.

Vi tar ditt personuppgiftsskydd på allvar och använder strikta riktlinjer för IT-säkerhet i förhållande till dina personuppgifter. Åtkomsten till din data är begränsad till behöriga medarbetare som behöver åtkomst till din information, och din data lagras alltid på krypterade lagringsmedier.

Analys av webbsidor

Vår huvudwebbsida, www. irisity .se, använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. En cookie är en textfil lagrad i din webbläsare som gör det möjligt för vår server att identifiera varje dator som besöker vår webbplats som en unik användare. Användardata som erhålls med hjälp av cookies distribueras till och analyseras av Google Analytics, som tillhandahålls av Google Inc. Analysresultaten används endast i aggregerad form för statistiska ändamål och för att förbättra användarupplevelsen på våra webbsidor.

Kontakta tjänsteleverantörer

Ett antal tredje parter kan användas för att distribuera information till dig som rör din säkerhetsåtgärd med hjälp av SMS eller e-post. De exakta tjänster som används beror på din systemkonfiguration. Vi distribuerar din kontaktinformation till dessa externa leverantörer för att kunna leverera dessa kommunikationstjänster.

Leverantörer av tillhörande tjänster

Om ditt kundavtal med oss inkluderar ytterligare tjänster (såsom installationstjänster) kan vi använda underleverantörer och partners för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan distribuera dina personuppgifter till sådana underleverantörer i den utsträckning som krävs för att kunna leverera tjänster enligt vårt avtal.

Larmcentraler

Beroende på din systemkonfiguration och företagsinställning kan våra tjänster innefatta att ansluta dig till en tredjepartslarmcentral för bedömning eller hantering av videolarm. Beroende på egenskaperna hos varje avtal kan vi använda olika larmcentraler för att justera för tillgänglighet eller driftavbrott, omvägstrafik vid höga arbetsbelastningar, långa svarstider eller liknande omständigheter för att kunna erbjuda en optimal service för dig. Vi kan distribuera din kontaktinformation till kontrakterade larmcentraler i den utsträckning som krävs för att de ska kunna tillhandahålla den larmhantering som ingår i ditt kundavtal.

Banker och kreditfaciliteter

Vi använder externa leverantörer för hantering av fakturering, betalningar och andra frågor som rör bank- och kredithantering. Dessa leverantörer får tillgång till ditt namn, dina kontaktuppgifter och din betalningsinformation för att kunna uppfylla betalningshantering relaterat till ditt kundavtal.

Övriga tredje parter

Om du kontaktar oss i någon annan sak än de som nämns ovan kan vi distribuera dina personuppgifter till externa leverantörer som krävs för att uppfylla din begäran. De personuppgifter som distribueras i detta fall är typiskt ditt namn och dina kontaktuppgifter, tillsammans med den information som krävs som rör din förfrågan.

Distribution till tredje land

Irisity arbetar på en global marknad med ett globalt nätverk av partners, leverantörer och återförsäljare. För att tillhandahålla en optimalt effektiv tjänst till dig kan vi från tid till annan distribuera dina personuppgifter till länder utanför EU/EES-området. Oavsett mottagare, Irisity har en skyldighet att se till att dina personuppgifter har en adekvat skyddsnivå. All distribution till tredjeländer görs alltid enligt GDPR, med hjälp av EU-godkända mekanismer för att säkerställa integriteten och säker behandling av dina uppgifter.

Dina rättigheter

Nödvändig behandling av personuppgifter och behandling som stöds av samtycke

Behandling av personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla ett kundavtal med dig eller en rättslig förpliktelse enligt gällande bestämmelser är tillåten utan ditt uttryckliga medgivande. För att vi ska kunna behandla dina personuppgifter för andra ändamål krävs ditt samtycke. Du lämnar ditt samtycke när du börjar använda våra tjänster, i kontakt med vår kundsupport eller säljare.

Återkallelse av ditt samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att ta bort dina personuppgifter som sparas och behandlas permanent baserat på ditt samtycke.

Observera att samma del av personuppgifter kan behandlas både med stöd av ditt samtycke och på annat sätt, såsom uppfyllande av avtal eller rättsliga skyldigheter. Det innebär att även om ditt samtycke återkallas kan det finnas fall där vi kan behålla dina personuppgifter för andra ändamål.

Information om bearbetade personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har lagrat relaterade till dig själv. Denna information kan lämnas på en skriftlig begäran enligt uppgifter som anges i avsnittet "Kontaktinformation" nedan. Sådana dataexportförfrågningar tillhandahålls utan kostnad en gång per år. För ytterligare eller överdrivna förfrågningar kan vi ta ut en rimlig avgift för att täcka våra utgifter relaterade till begäran.

Din rätt till rättelse och borttagning av data

Du har rätt att begära att vi rättar fel i dina uppgifter, lägger till information som saknas eller tar bort dina uppgifter. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål, till exempel inte användas för riktad reklam eller profilering. Sådana förfrågningar ska skickas per post enligt uppgifter som anges i avsnittet "Kontaktinformation" nedan.

Din rätt att klaga till tillsynsmyndigheterna

Om du tror på det Irisity agerar i strid med GDPR eller annan dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Tidigare Datainspektionen. Du kan läsa mer på deras imy.se.

Kontaktuppgifter

Vårt customer success-team är den viktigaste kontaktpunkten för alla inkommande frågor. De kan nås på success@irisity.com eller per telefon på +46 771-41 11 00. För att nå vårt dataskyddsombud, vänligen kontakta Customer Success och be om att bli omdirigerad.

Formella, skriftliga förfrågningar om personuppgiftsexport, information, rättelse, avlägsnande eller relaterade frågor ska skickas per post till "Dataskyddsombudet, Irisity AB (publ), Lindholmspiren 7, 417 56 Göteborg". Sådana förfrågningar måste innehålla dina kontaktuppgifter och undertecknas av dig. Ditt brev ska innehålla så detaljerad information som möjligt om din begärans art, omfattning och sammanhang. Vi behöver också bevis på din identitet för att undvika obehöriga eller bedrägliga förfrågningar. Detta bevis kan tillhandahållas genom att inkludera en bestyrkt kopia av ditt ID-kort med din begäran eller visa ditt ID-kort under ett personligt besök på vårt kontor. Vi kan kontakta dig för att begära ytterligare information eller verifiera dina personuppgifter för att undvika missbruk.

Undrar du över vår sekretesspolicy för video?