IRIS+ sätts på prov i Intels labb för validering av AI-lösningar

IRIS+ validerad av Intel

Läs mer om Intel AI Solution Validation Lab

IRIS+, vår AI-drivna videoanalysprogramvara, ökar säkerheten och affärsintelligensen inom ett stort antal branscher och vertikala sektorer, inklusive central övervakning, kritisk infrastruktur, järnväg och transport, utbildning, smarta städer och sjukvård. Den här omfattande lösningen ger hög noggrannhet, även i de mest utmanande miljöerna, och är utformad för att vara lätt att implementera och skala. Vår senaste testning, tillsammans med Dell, i Intels AI-lösningsvalideringslaboratorium visade sig vara ett viktigt steg för att möjliggöra en effektivisering av den nya produkten för kunderna.

Varför det är viktigt att validera

Genom att validera med Dell i Intel-laboratoriet har vi positionerat IRIS+ för:

Förenklad användning av AI

En förkonfigurerad helhetslösning innebär att du inte behöver köpa och experimentera med enskilda komponenter.

Kostnadseffektiv prestanda

IRIS+ har testats och visat sig leverera rätt prestandanivå för att uppnå önskade installationsmål.

Snabbare tid till värde

IRIS+ är redo för användning och gör det möjligt att snabbt och enkelt använda AI för att börja identifiera möjligheter till förbättrad säkerhet och kostnadsbesparingar vid implementeringen.

"Irisity kunde använda Intels labb för validering av AI-lösningar för att snabbt testa och benchmarkera vår senaste IRIS+-programvaruversion på servrar som kör en mängd olika 3rd Gen Intel Xeon-processorer och skapa detaljerade data om hårdvarudimensionering för våra partners och kunder. "

Zvika Ashani

CTO, Irisity

AI Larmzoner kamera skola

Räkna med en förvaltad lösning för att effektivisera distributionen och förenkla skalningen. Det beror på att optimering av maskin- och programvarukonfigurationer i förväg minskar riskerna och komplexiteten och bidrar till att säkerställa att en AI-lösning ger rätt prestanda för uppgiften från första dagen.

Irisity och Agent Vi har slagits samman