Erik Penser: Irisity förvärvar Agent Vi

Vänligen notera att analys, prognoser, åsikter och åsikter som uttrycks på denna sida är de av författarna och inte nödvändigtvis återspeglar den officiella politiken eller ställning Irisity.

 

Analys av Erik Penser Bank, den 6 september 2021

Irisity förvärvar Agent Vi

Skapar en global spelare
Irisity har förvärvat det israeliska mjukvarubolaget Agent Vi. Agent Vi är ett mjukvarubolag som tillhandahåller algoritmer för IP-kameror. Bolaget har en stark geografisk närvaro i EMEA och APAC samt Nord- och Sydamerika. De algoritmer som bolaget tillhandahåller kompletterar Irisitys produkt. Vi bedömer även att Irisity kommer att kunna dra nytta av Agent Vi's globala distributionsnät.

Signifikant uppdatering av estimaten…
I samband med förvärvet guidar Irisity att det förvärvade bolaget ska bidra med en försäljning över USD 12m NTM och bidra positivt till kassaflödet. I samband med transaktionen offentliggjordes att Agents omsättning för 2020 uppgick till USD 6,1m. Vi bedömer att Agent växer något långsammare än Irisity vilket gör att vi höjer försäljningsestimaten med ca 40% kommande år och EPS ca 7%.

…vilket leder till höjning av motiverat värde
Vi höjer vårt motiverade värde från 82–84 kr till 95–100 kr. Den främsta drivkraften i höjningen är inte estimathöjningarna utan att kommersialiseringsrisken i bolaget sjunker vilket återspeglas i DCF och relativvärderingen. Vi bedömer att det nya bolaget kommer att ha närmare till marknaden och ha en stabil installerad bas där man kan växa antalet algoritmer per kamera vilket höjer bruttomarginalen.

Läs hela analysen här >>