LÖSNINGAR

Säkrare miljöer med
intelligent videoanalys

Säkrare miljöer med IRIS™

Upptäck AI-lösningar för ökad säkerhet i en mängd olika branscher

Irisity erbjuder säkerhetstekniska lösningar för att upptäcka mänsklig aktivitet inom begränsade områden på ett effektivt, säkert och omsorgsfullt sätt. Irisitys analyser är tillämpliga för ett brett spektrum av säkerhetsscenarion och kan snabbt implementeras till all befintlig kamerainfrastruktur.

 

Lösningar Larm Central

Larmcentral och Fjärrbevakning

Lösningar Energi & Kritisk infrastruktur

Kritisk Infrastruktur

Lösningar Järnväg & Transport

Järnväg och transport

Lösningar Utbildning & Offentligt

Skolbevakaren

Lösningar Säkra städer

Säkra och smarta städer

Lösningar Hälsa & Äldreomsorg

Hälso- och sjukvård

Lösningar Larm Central

Larmcentral och Fjärrbevakning

Lösningar Energi & Kritisk infrastruktur

Kritisk infrastruktur

Lösningar Järnväg & Transport

Järnväg och transport

Lösningar Utbildning & Offentligt

Skolbevakaren

Lösningar Säkra städer

Säkra och smarta städer

Lösningar Hälsa & Äldreomsorg

Hälsa och Äldreomsorg

Videoanalys med fokus på människor

Irisity utvecklar avancerad AI med fokus på människor och personlig integritet. Det gör vi via säkerhetssystem som upptäcker misstänkt aktivitet snarare än exponerar personlig identitet. Vi tror att förbättrad etik och integritet i säkerhetsbranschen kommer att bli vårt allra viktigaste arv.

Anonymisering i skolan, gråskala, stora pixlar

%

99,9% bevakningsvideo filtreras bort

%

67% tidsbesparing i snitt för operatörer

%

43% fler bevakningsobjekt med samma antal anställda

Ta kontakt med oss

Irisity och Agent Vi har slagits samman