SKOLBEVAKAREN

Säkrare skolor och offentliga platser
med intelligent kameraövervakning

Lösningar / Utbildning & Offentligt

Motverka intrång, olyckor och vandalism

Tänk dig att alltid veta vad som händer på skolgården, dygnets alla timmar. Förhindra skadegörelse och slagsmål innan de sker och arbeta proaktivt. Med intelligent kamerabevakning från Irisity kan du med hjälp av avancerad AI-teknik veta exakt vad som händer – när det händer. Irisitys IRIS är en heltäckande säkerhetslösning som skickar larm i realtid, och på ett etiskt sätt garanterar tryggare allmänytor och skyddade egendomar.

... samtidigt som du värnar om den personliga integriteten.

Irisitys lösningar har utvecklats särskilt för inom- och utomhusmiljöer på skolor och andra publika platser, med alla de utmaningar ​och krav det innebär. Vi arbetar för en tryggare miljö där krossade rutor och klotter är en del av det förflutna. Med hjälp av CCTV och anonymiserad inspelning skyddas den personliga integriteten för de som vistas på skolans område och bevakning är möjlig direkt utan krångliga regler och tillstånd.

Utbildning & allmänhet - barn
Utbildning & allmänhet - barn

... samtidigt som du värnar om den personliga integriteten.

Irisitys lösningar har utvecklats särskilt för inom- och utomhusmiljöer på skolor och andra publika platser, med alla de utmaningar ​och krav det innebär. Vi arbetar för en tryggare miljö där krossade rutor och klotter är en del av det förflutna. Med hjälp av CCTV och anonymiserad inspelning skyddas den personliga integriteten för de som vistas på skolans område och bevakning är möjlig direkt utan krångliga regler och tillstånd.

Teknik

IRIS™ innehåller en mängd olika algoritmer som är lämpliga för utvalda branscher. Teknik som är särskilt lämplig för skolan & den offentliga miljön är:

Ikon för rörelsedetektering

Intrång detektion

Upptäck intrång i larmade zoner under valda tider.

Häng och grupperingar

Häng och grupperingar

Upptäck personer som uppehåller sig i förbjudna zoner och agera tidigt.

IRIS Våldsamt beteende

Våldsamt beteende

Upptäck våldsamma beteenden och slagsmål direkt, även i miljöer med mycket människor.

Ikon för identifiering av lågor

Branddetektering

Upptäck bränder på stora avstånd med hjälp av vanliga färgkameror.

IRIS Falldetektion

Falldetektion

Upptäck personer som faller till marken på grund av skador, olyckor eller slagsmål.

Ikon för anonymisering

Anonymisering

Skydda integriteten genom att avidentifiera personer i kameravyn.

IRIS Larmzoner

Säkra och trygga utemiljöer med intelligent kamerabevakning

Till skillnad från vanliga bevakningssystem som skickar ett larm så snart det händer någonting alls i området, fokuserar Irisitys lösningar på rörelsemönster och kommer bara att skicka larm om något avvikande inträffar. Systemet känner skillnad på människor, djur och föremål och kan delas in i zoner för olika behov. Ett larm kan exempelvis utlösas när människor samlas och stannar kvar i ett särskilt område under en längre period, utan att reagera på människor som bara passerar.

Automatiserad detektion och realtidslarm när något händer

Förbättra säkerheten och sänk de totala kostnaderna

Snabb och enkel att implementera i befintliga bevakningslösningar

Testad och rekommenderad av skolor och kommuner i hela landet

 

"Jag tittade på tillgängliga system. När det gäller skolbevakning är detta den bästa och mest kompletta lösningen som finns."

Peter Granfeldt

Säkerhetssamordnare på grundskoleförvaltningen Göteborgs stad

Peter Granfeldt IRIS Skolvakt

Såhär går arbetet med IRIS™ Skolbevakaren i Göteborg Stad till

Med ett ökat behov av kameraövervakning, med rötterna i en ökande vandalism och gängkriminalitet i skolområden efter utbildningstimmarna, började säkerhetsavdelningen i Göteborgs stad leta efter nya lösningar för att få bukt på sina problem.

Upptäck mer >

Peter Granfeldt IRIS Skolvakt

Intervju med säkerhetssamordnare för grundskoleförvaltningen i Göteborg

Under de senaste nio åren har Göteborgs stad framgångsrikt omstrukturerat säkerhets- och bevakningsarbetet på sina många grundskolor genom att implementera intelligenta videobevakningslösningar. Ett framgångsrikt projekt tillsammans med Irisity som staden sparat miljoner på.

Läs intervjun >

Mobotix (på 1997) Irisity webinar skola

Lyssna på webbinariet mellan MOBOTIX och Irisity

Lyssna på ett samtal mellan Anders Kjellberg från Mobotix och Irisitys Christian Johansson om IRIS™ Skolbevakningssamarbetet. En detaljerad titt på hur de två företagen arbetar tillsammans för att leverera en high-end lösning till utbildningssektorn i Göteborgs stad.

Titta på hela webbinariet >

Utforska vägen till intelligens